W celu wypełnienia artykułu 10 ustawy 34/2002 w sprawie usług spółki informacyjnej i handlu elektronicznego podajemy do wiadomości użytkownika nasze dane:


Nazwa spółki: GRUPO MAHERSOL, SL
Nazwa handlowa: GRUPO MAHERSOL
Siedziba spółki: Paseo Vistalegre n3 - 03181 - TORREVIEJA - ALICANTE
NIP: B54134895
Telefon: 610228337
e-mail: info@grupomahersol.es
Dane rejestrowe:
Strona internetowa: www.grupomahersol.es

Cel

Usługodawca, osoba odpowiedzialna za stronę internetową, udostępnia użytkownikom niniejszy dokument za pomocą którego stara się wypełnić obowiązki określone w ustawie 34/2002 w sprawie usług spółki informacyjnej i handlu elektronicznego (LSSI-CE) oraz informuje wszystkich użytkowników serwisu internetowego o warunkach korzystania z tego serwisu internetowego.

Każda osoba jaka wejdzie na ten serwis internetowy przyjmie rolę użytkownika, zobowiązując się do ścisłego przestrzegania i wypełniania postawień tutaj ustanowionych, jak również każdego innego rozporządzenia prawnego jakie będzie miało zastosowanie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmienienia każdego rodzaju informacji jaka może pojawić się na serwisie internetowym, bez konieczności wcześniejszego ostrzeżenia lub powiadomienia użytkowników o wspomnianym obowiązku, jako wystarczające rozumie się opublikowanie ich na serwisie internetowym usługodawcy.

Odpowiedzialność

Usługodawca jest zwolniony od wszelkiego rodzaju odpowiedzialności wynikającej z informacji opublikowanych na jego serwisie internetowym, zawsze jeżeli te informacje zostały zmanipulowane lub wprowadzone przez obce osoby trzecie.

Serwis internetowy usługodawcy może używać cookies (niewielkich plików z informacjami jakie serwer wysyła na komputer osoby jaka wchodzi na tę stronę) w celu wykonania określonych funkcji jakie są uznawane za niezbędne dla właściwego działania i wizualizacji tego serwisu. W każdym razie cookies używane na tym serwisie internetowym mają charakter tymczasowy i używane są w jedynym celu poprawienia skuteczności dalszej transmisji oraz znikają po zakończeniu sesji użytkownika. W żadnym przypadku nie wykorzysta się cookies do zbierania informacji o charakterze osobowym.

Z tego serwisu internetowego klient może zostać przekierowany do treści serwisów internetowych osób trzecich. Ponieważ usługodawca nie może zawsze kontrolować treści wprowadzanych przez osoby trzecie do jego serwisów internetowych nie bierze on na siebie żadnego rodzaju odpowiedzialności w odniesieniu do wspomnianych treści. W każdym razie usługodawca stwierdza, że przystąpi do natychmiastowego usunięcia jakiejkolwiek treści jaka może naruszać krajowe lub międzynarodowe ustawodawstwo, moralność lub porządek publiczny, przystępując do natychmiastowego usunięcia przekierowania do wspomnianego serwisu internetowego i powiadamiając właściwe władze o przedmiotowej treści.

Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za przechowywane informacje i treści, dla przykładu lecz w sposób niewyczerpujący na forach, chatach, blogach, w komentarzach, sieciach społecznościowych lub jakimkolwiek innym sposobem który pozwala osobom trzecim na publikowanie treści w sposób niezależny na stronie internetowej tego usługodawcy. Jednakże i wypełniając postanowienia z art. 11 i 16 ustawy w sprawie usług spółki informacyjnej i handlu elektronicznego, usługodawca jest do dyspozycji wszystkich użytkowników, władz i sił bezpieczeństwa, aktywnie współpracując w celu usunięcia lub w danym przypadku zablokowania tych wszystkich treści jakie mogą wpłynąć lub naruszyć krajowe lub międzynarodowe ustawodawstwo, prawa osób trzecich, moralność i porządek publiczny. W przypadku, kiedy użytkownik uzna, że na tym serwisie internetowym występuje jakaś treść która może podlegać takiemu zaklasyfikowaniu prosi się o niezwłoczne powiadomienie tego administratorowi niniejszego serwisu internetowego.

Niniejszy serwer internetowy został zweryfikowany i przetestowany tak, aby poprawnie działał. Zasadniczo można zagwarantować poprawne jego działanie przez 365 dni w roku i 24 godz. na dobę. Niemniej jednak, usługodawca nie wyklucza ewentualności, że wystąpią pewne błędy w oprogramowaniu lub może dojść do działania siły wyższej, katastrof naturalnych, strajków lub podobnych okoliczności które uniemożliwią dostęp do tej strony internetowej.

Własność intelektualna i przemysłowa

Niniejszy serwer internetowy, dla przykładu lecz w sposób niewyczerpujący łącznie z jego oprogramowaniem, edycją, kompilacją i pozostałymi elementami koniecznymi do jego działania, projektami, logo, tekstami i/lub grafiką stanowią własność usługodawcy lub w danym przypadku posiada on zezwolenie lub wyraźne upoważnienie ze strony ich autorów. Wszystkie treści tego serwisu internetowego są odpowiednio chronione przepisami z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, jak również są wpisane do odpowiednich rejestrów państwowych.

Niezależenie od celu do jakiego zostaną one przeznaczone, całkowite lub częściowe ich kopiowanie, używanie, wykorzystywanie, rozprowadzanie i handel, wymaga w każdym przypadku wcześniejszego upoważnienia na piśmie ze strony usługodawcy. Jakiekolwiek użycie bez wcześniejszego upoważnienia ze strony usługodawcy zostanie uznane jako poważne naruszenie praw autora do własności intelektualnej lub przemysłowej.

Projekty, logo, teksty i/lub grafiki niezwiązane z usługodawcą, a jakie mogą pojawić się na serwisie internetowym należą do ich poszczególnych właścicieli i oni sami są odpowiedzialni za ewentualne kontrowersje jakie mogą powstać w odniesieniu do nich. W każdym razie usługodawca posiada wyraźne i wcześniejsze ich upoważnienie.

Usługodawca wyraźnie NIE UPOWAŻNIA by osoby trzecie mogły przekierowywać się bezpośrednio do konkretnych treści na tym serwisie internetowym, w każdym wypadku powinny się one przekierowywać na stronę główną tego serwisu internatowego usługodawcy.

Usługodawca uznaje na rzecz właścicieli odpowiednie prawa do własności intelektualnej i przemysłowej, nie pociąga to za sobą żadnej wzmianki lub pojawienia się na serwisie internetowym informacji o obecności tych praw lub jakiejkolwiek odpowiedzialności usługodawcy w stosunku do nich, ani popierania, sponsorowania lub rekomendowania ich przez niego.

W celu dokonania jakiegokolwiek komentarza dotyczącego ewentualnego niewypełnienia praw zw. z własnością intelektualną lub przemysłową, jak również na temat jakiejkolwiek treści na tym serwisie internetowym, mogą Państwo to wykonać za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej.

Prawo mające zastosowanie i jurysdykcja

W celu rozwiązania wszelkich sporów lub kwestii związanych z niniejszym serwisem internetowym lub czynnościami na nim wykonywanych będzie miało zastosowanie hiszpańskie ustawodawstwo, któremu strony wyraźnie się poddają, a właściwymi do rozwiązania wszelkich konfliktów wynikających lub powiązanych z jego użytkowaniem będą sądy i trybunały z TORREVIEJA.

Kalendarz imprez

Oto lista nadchodzących wydarzeń, na które pójdziemy.
Zobacz więcej wydarzeń

Chcesz z nami work ?


Jeśli chcesz pracować z grupą nieruchomości z ponad 40-letnim doświadczeniem , masz szeroką gamę produktów i duże warunki sprzedaży; przejdź tutaj i dowiedz się, że jesteś agentem Grupy Mahersol . Pracujemy z nami

Połącz z Group Mahersol


:
Youtube Google+ Vimeo
© 2020 Grupo Mahersol Wszelkie prawa zastrzeżone Nota prawna Prywatność Mapa internetowa

Zapisz się do naszego newslettera

     

×